Registration

Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
Falkenbergs kommun kommer att registrera dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.