×
Information
Här kan föreningar ansöka om bidrag via webben. För att erhålla användarnamn och lösenord kontakta föreningsservice, bidrag@falkenberg.se . Vid de flesta ansökningstillfällen skall dokument bifogas. Detta görs via fliken "Dokumenthantering" och "Ladda upp filer".
Grundstöd Ansökan senast Ansökan
Startbidrag del 1 (2020)
Startbidrag del 2 (2020)
Medlemsbidrag (2020) Söks direkt efter årsmöte
Verksamhetsstöd Ansökan senast Ansökan
Lokalt aktivitetsbidrag (2020) 25 februari och 25 augusti via APN
Utbildningsbidrag (2020)
Lokal- och anläggningsbidrag tennisfören (2020) Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Lokal-och anläggningsbidrag skytteföreni (2020) Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Lokal- och anläggningsbidrag övrig fören (2020) Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Lokal- och anläggningsbidrag fotbollsför (2020) Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Lokal- och anläggningsbidrag orientering (2020) Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Lokal-och anläggningsbidrag ridföreninga (2020) Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Projektbidrag avdel 1 (2020) Senast 2 månader innan projektets start
Räntebidrag (2020) Söks tre gånger årligen efter varje amortering
Investeringsbidrag (2021) 1 oktober 2020
Särskilda föreningsbidrag Ansökan senast Ansökan
Bidrag till Studieförbund (2021) 1 oktober 2020
Bidrag till kulturarrangemang (2021) 15 oktober 2020
Bidrag till kulturutuövande (2021) 15 oktober 2020
Projektbidrag särskilda (2020) Senast 2 månader innan projektets start
Bidrag till samlingslokal (2020) Ansökan ska göras senast 31 maj