Information Här kan föreningar ansöka om bidrag via webben. För att erhålla användarnamn och lösenord kontakta föreningsservice, bidrag@falkenberg.se . Vid de flesta ansökningstillfällen skall dokument bifogas. Detta görs via fliken "Dokumenthantering" och "Ladda upp filer".

(Dölj info)
Grundstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag del 1 (2019) 
 
Startbidrag del 2 (2019) 
 
Medlemsbidrag (2019) 
Söks direkt efter årsmöte
Verksamhetsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokalt aktivitetsbidrag (2019) 
25 februari och 25 augusti via APN
Utbildningsbidrag (2019) 
 
Lokal- och anläggningsbidrag tennisfören (2019) 
Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Lokal-och anläggningsbidrag skytteföreni (2019) 
Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Lokal- och anläggningsbidrag övrig fören (2019) 
Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Lokal- och anläggningsbidrag fotbollsför (2019) 
Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Lokal- och anläggningsbidrag orientering (2019) 
Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Lokal-och anläggningsbidrag ridföreninga (2019) 
Senast 2 månader efter genomfört årsmöte
Projektbidrag avdel 1 (2019) 
 
Uppdragsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Räntebidrag (2019) 
 
Särskilda föreningsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag särskilda (2019) 
 
Bidrag till samlingslokal (2019) 
Ansökan ska göras senast 2 månader efter årsmöte
Uppdragsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Investeringsbidrag (2020) 
1 oktober 2019
Särskilda föreningsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag till Studieförbund (2020) 
1 oktober 2019
Bidrag till kulturarrangemang (2020) 
15 oktober 2019
Bidrag till kulturutuövande (2020) 
31 oktober 2019