×
Information
Här kan föreningar ansöka om bidrag.
För att erhålla användarnamn och lösenord kontakta föreningsservice, bidrag@falkenberg.se . Vid de flesta ansökningstillfällen skall dokument bifogas. Detta görs via fliken "Dokumenthantering" och "Ladda upp filer"
Grundstöd
Startbidrag del 1 (2023)

Startbidrag - Kan endast sökas 1 gång - Syfte - Att i ett tidigt skede av en nystartad förenings liv ge ett tydligt och prakt...

Medlemsbidrag (2023)

Ansök senast: Söks direkt efter årsmöte

Medlemsbidrag - Ansökan ska göras senast 2 månader efter föreningens senast genomförda årsmöte - Syfte - Att ge bidragsberätt...

Verksamhetsstöd
Lokalt aktivitetsbidrag (2023)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti via APN

Lokalt aktivitetsbidrag - Obs! Söks via Aktivitetskort på nätet (APN) - Redovisas och söks 2 gånger per år: - - 1 januari ti...

Utbildningsbidrag (2023)

UTBILDNINGSBIDRAG - Syfte - Att ge bidragsberättigade föreningar möjlighet att utbilda ledare samt utveckla föreningen och fö...

Lokal- och anläggningsbidrag tennisfören (2023)

Ansök senast: Senast 2 månader efter genomfört årsmöte

Lokal- och anläggningsbidrag Tennisföreningar - Ansökan ska göras senast 2 månader efter årsmöt...

Lokal-och anläggningsbidrag skytteföreni (2023)

Ansök senast: Senast 2 månader efter genomfört årsmöte

Lokal- och anläggningsbidrag Skytte/Bågskytteföreningar - Ansökan ska göras senast 2 månader ef...

Lokal- och anläggningsbidrag övrig fören (2023)

Ansök senast: Senast 2 månader efter genomfört årsmöte

Lokal- och anläggningsbidrag Övriga föreningar - Ansökan ska göras senast 2 månader efter årsmö...

Lokal- och anläggningsbidrag fotbollsför (2023)

Ansök senast: Senast 2 månader efter genomfört årsmöte

Lokal-och anläggningsbidrag Fotbollsföreningar - Ansökan ska göras senast 2 månader efter årsmö...

Lokal- och anläggningsbidrag orientering (2023)

Ansök senast: Senast 2 månader efter genomfört årsmöte

Lokal- och anläggningsbidrag Orienteringsföreningar - Ansökan ska göras senast 2 månader efter ...

Lokal-och anläggningsbidrag ridföreninga (2023)

Ansök senast: Senast 2 månader efter genomfört årsmöte

Lokal- och anläggningsbidrag Ridsportsföreningar - Ansökan ska göras senast 2 månader efter års...

Räntebidrag (2023)

Ansök senast: Söks tre gånger årligen efter varje amortering

Räntebidrag (Föreningslån) - Falkenbergs kommun erbjuder restriktivt möjligheten för ideella bidragsberättigade föreningar at...

Investeringsbidrag (2024)

Ansök senast: 1 oktober 2023

Investeringsbidrag - Sista ansökningsdag: 1 oktober året innan investeringen planeras att genomföras - Ansökan måste omfatta ...

Särskilda föreningsbidrag
Bidrag till Studieförbund (2024)

Ansök senast: 1 oktober 2023

Bidrag till Studieförbund - OBS! Ansökan görs i förskott, senast 1 oktober, innan året bidraget avser. - - Kultur- och fri...

Bidrag till kulturarrangemang (2024)

Ansök senast: 15 oktober 2023

Bidrag till Kulturarrangemnag - Ansök för varje arrangemang och bifoga/ladda upp en detaljerad budget som styrker - beräknade...

Bidrag till kulturutuövande (2024)

Ansök senast: 15 oktober 2023

Bidrag till Kulturutövande - Ange summa för ansökan och fyll i fälten med efterfrågande uppgifter. Bifoga/ladda upp årshandli...

Bidrag till samlingslokal (2023)

Ansök senast: Ansökan ska göras senast 31 maj

Bidrag till Samlingslokal - Ansökan ska göras senast 31 maj. - Programmet kan inte visa det preliminära bidragsbeloppet när n...

Bidrag till hembygdsföreningar (2023)

Ansök senast: 1 maj 2023

Bidrag till hembygdsföreningar - Ange summa för ansökan och fyll i fälten med efterfrågande uppgifter. - Syfte - Att stödja ...