Startbidrag del 1 (2024)

Grundstöd


Ansökan kräver följande dokument: Stadgar, Matrikelkort, Verksamhetsplan, Budget, Protokollsutdrag, Kommentarer

Startbidrag

Kan endast sökas 1 gång

Syfte
Att i ett tidigt skede av en nystartad förenings liv ge ett tydligt och praktiskt stöd till invånare som genom eget initiativ organiserar sig för att på det sätt man själv valt ytterligare skapa bättre möjligheter för kultur- och fritidsliv i Falkenbergs kommun.

Villkor
Att förening beviljats att bli bidragsberättigad förening utifrån vad som anges i dessa bidragsbestämmelser under rubrikerna "Övergripande bestämmelser, Bidragsberättigad förening - Allmänna bestämmelser, Bidragsberättigad förening - Nyregistrering och Värdegrundade bestämmelser,Fförutom kravet på att föreningen ska ha 15 medlemmar totalt.

Bidragen kan bara sökas en gång och då under föreningens första verksamhetsår.
Bidragen baseras på antal bidragsberättigade medlemmar och planerade aktiviteter.
Nystartad förening som beviljats startbidrag har från beviljat startbidrag ett år möjlighet att hyra lokal enligt Priser och avgifter som förening under prisgrupp 1. Föreningen ska under denna tid också registrera och ansöka om lokalt aktivitetsbidrag till kultur-, fritids- och tekniknämnden.


Ansökan
Ansökan görs i kultur-, fritids och tekniknämndens e-tjänst på Falkenbergs kommuns hemsida.
Ansökan kan göras så fort föreningen har blivit godkänd som bidragsberättigad förening av kultur-, fritids och tekniknämnden oavsett datum.

Ansökningshandlingar måste vara kompletta för att behandlas av kultur-, fritids och tekniknämnden.

Bidragets utformning och storlek
Startbidraget utgår från föreningens antal bidragsberättigade medlemmar samt genomförda och planerade antal redovisade aktiviteter och ges om föreningen uppfyller följande:

Minst 10 medlemmar 7-20 år, Minst 20 planerad aktiviteter,
bidragets storlek 7 500 kr


Utbetalning
Bidraget betalas ut till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som föreningen har redovisat och som är kopplat till föreningen genom föreningens organisationsnummer.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in